Преподавани дисциплини от академичния състав на сектора

Преподавани дисциплини към Факултет „Медицина”

Специалност „Медицина”

  • Фармакология

Преподавани дисциплини към Факултет „Фармация”

Специалност „Фармация”

  • Фармакология

Преподавани дисциплини към Факултет „Обществено здраве”

Специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия

  • Фармакология

Преподавани дисциплини към Факултет „Здравни грижи”

Специалност „Медицинска сестра”

  • Фармакология

Специалност „Акушерка”

  • Фармакология

Преподавани дисциплини към Медицински колеж

Специалност „Медицински лаборант”

  • Фармакология

Специалност „Рентгенов лаборант”

  • Фармакология

Специалност „Помощник-фармацевт”

  • Фармакология – обща част
  • Фармакология – специална част