Основни направления на научноизследователската дейност в сектора

  • Експериментални модели на белодробна лекарствена токсичност
  • Фармакологични въздействия на синаптичното предаване в автономната нервна система и моделиране на активността на висцералните гладки мускули
  • Психофармакология и фармакогенетика на психотропни лекарства.
  • Фармакологично повлияване на ренин-ангиотензинова система
  • Лекарствена безопасност
  • Фармакоикономика