Участие в издадени монографии, учебници и учебни пособия

 1. Лекарствен справочник. под ред. на П. Узунов и И. Ламбев. ІV изд. София: Медицина и физкултура; 2001.
 2. Справочник на лекарствените средства. под ред. на И. Ламбев и П. Узунов. V изд. София: Медицина и физкултура; 2004 г.
 3. Фармакология. Учебник за медицинските колежи. Под ред. на А. Белчева, Р. Марев, Радев. І изд. Варна: Издателска къща “Стено”; 2005 г.
 4. Лекарства, бременност и кърмене. I издание. Под ред. на Н. Бояджиева и Ив. Ламбев. София: Медицинско издателство „АРСО”: 2006.
 5. Принципи на медицинската фармакология с тестове за студенти. Под ред. на И. Ламбев. София: Медицина и физкултура: 2006 г.
 6. Фармакология. Учебник за студенти по хуманна медицина. І издание. Под ред. на Ив. Ламбев и Н. Бояджиева. София: Медицинско издателство „АРСО”; 2009.
 7. Фармакология. Учебник за бакалаври и професионални бакалаври по здравни грижи. ІІ преработено издание. Под ред. на А. Белчева, Р. Марев и Р. Радев. Издателска къща „Стено”, Варна, 2009.
 8. Фармакология. Учебник за студенти по хуманна медицина. ІІ актуализирано издание. Под ред. на Ив. Ламбев и Н. Бояджиева. Медицинско издателство „АРСО”, София, 2010.
 9. Принципи на медицинската фармакология с тестове за студенти. ІІ допълнено издание. Под ред. на Ив. Ламбев. Издателство “Медицина и физкултура”, София, 2010.
 10. Фармакотерапевтичен справочник. Под ред. на Ив. Ламбев. Седмо основно преработено издание. София: „АРСО”; 2010 г.
 11. Basic & Clinical Pharmacology with toxicology. Boyadjieva, ed. Sofia:APCO; 2012.
 12. Фармакологя и токсикология. Под ред. на Н. Бояджиева и К. Якимова. София: Медицинско издателство „АРСО”; 2014.
 13. Basic & Clinical Pharmacology with toxicology. 2nd edition, Boyadjieva, ed. Sofia:APCO; 2015.
 14. Фармакологя и токсикология. Под ред. на Н. Бояджиева и К. Якимова. ІІ издание, София: Медицинско издателство „АРСО”; 2017.