Резултати от проведени анкетни проучвания за периода 2019-2024 год.

Анализ на пазара на труда, реализация на студентите и инициативи за кариерно развитие 2020 - 2024 г.

1. Анализ на пазара на труда, реализация на студентите и инициативи за кариерно развитие 2020 - 2024 г.

 

Проведени анкетни проучвания във факултет „Фармация“ през 2020 г.

1. Анализ на обучението в електронна среда 2020 г.

 

Проведени анкетни проучвания във факултет „Фармация“ през 2022 г.

1.АНКЕТНА КАРТА № 03-01-01 ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ФАРМАЦИЯ”ОТНОСНО ТЯХНАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО „ФАРМАКОИКОНОМИКА“

2.ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ФАРМАЦИЯ”ОТНОСНО ТЯХНАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ