Информация за катедра "Медицинска генетика"

 

Сектор „Медицинска генетика” влиза в структурата на катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика” при МУ-Плевен през 2001 г. Към него функционира и „Медико-диагностичната лаборатория по медицинска генетика”, която от своя страна е в структурата на УМБАЛ-Плевен.

 

История

 • Историята на медицинската генетика в Плевен започва през 1976 г., когато в неотдавна открития Медицински факултет се разкрива Медико-генетична консултация и «Цитогенетична лаборатория» към катедра Биология. През 1986 г. стартира първата Национална програма за организация на генетичната помощ в България и същата година във ВМИ-Плевен се създава самостоятелен Медико-генетичен консултативен център (МГКЦ). Той прераства в Катедра по медицинска генетика през 1997 г. Нейни първоприемници стават: 1. Сектор Медицинска генетика, който влиза в структурата на катедра Микробиология, вирусология и медицинска генетика при МУ-Плевен през 2001 г. и 2. Медико-диагностична лаборатория по медицинска генетика, която влиза в структурата на УМБАЛ-Плевен през 2000 г.

 

Академичен състав

·         Академичният състав включва 2-ма доценти и 3-ма асистенти. Трима от преподавателите имат придобита специалност по медицинска генетика.

Учебна дейност

 • Учебната дейност по медицинска генетика е една от основните дейности на сектора. Обучението (БЕО и АЕО) на магистри по Медицина и Фармация. Учебната програма преминава през няколко етапа на разширяване и усъвършенстване. Секторът разполага с добре оборудвани учебна зала и лаборатории. Добрата материална база, както и изработените от сътрудниците на секцията тематични табла, видеофилми и онагледяващи материали, позволяват на студентите да придобият основни знания и умения в различните области на медицинската генетика и съвременните методи за диагностика и профилактика на наследствените заболявания.
 • Обучение по медицинска генетика се осъществява и на бакалаври, специалности Медицинска сестра и Акушерка в 3-ти курс и на специалността Медицински лаборант, 2-ри курс в МК, МУ-Плевен.
 • В секцията се провежда и 4-годишно следдипломно обучение по основната клинична специалност Медицинска генетика, както и обучение на лекари от други клинични специалности, с модул «Медицинска генетика», педиатри, неонатолози, акушергинеколози. Всяка година се предлагат тематични курсове и индивидуални обучения за лекари по различни раздели на медицинската генетика.

Акредититация за обучение на докторанти за ОНС «Доктор» по научната специалност «Генетика» е присъдена за втори път през 2016 г. , от Националната агенция по акредитация.

Защитени в сектора дисертации за ОНС Доктор» - 3 бр. /на д-р Мария Николаева Симеонова (1986); д-р Людмила Бончева Ангелова (1993) и д-р Катя Стефанова Ковачева (2010)/

Научно-изследователска дейност – направления

 • Генетичен скрининг за вродени аномалии сред новородени.
 • Изграждане и поддържане на Генетичен регистър за вродени аномалии /Плевенски регистър за вродени аномалии към EUROCAT/
 • Генетични причини за вродените аномалии, дисморфичните синдроми и умственото изоставане, мъжкия и женския инфертилитет
 • Клинико-генетични проучвания при семейства с репродуктивни неудачи и такива с различни наследствени заболявания.
 • Генетично консултиране и пренатална диагностика при вродена и наследствена патология.
 • Пренатален биохимичен скрининг за вродени аномалии на плода.
 • Цитогенетични изследвания при онкохематологични заболявания.
 • Изследване на генетични фактори за тромбофилия.

Генетични причини при рака на млечната жлеза