Вид учебно заведение

Основно звено в структурата на държавно висше училище "Медицински университет – Плевен", създадено в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.