Създаване и развитие

Факултетът е създаден с Постановление на Министерски съвет № 114 от 2 юни 2004 година. Академичният състав на факултета включва висококвалифицирани преподаватели - асистенти, доценти и професори в различните направления на общественото здраве.

От стартирането на първата бакалавърска програма по Управление на здравните грижи във Факултета през 1996 г. досега са подготвени и дипломирани повече от шестотин бакалаври и над триста магистри в специалностите „Управление на здравните грижи”, „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”.