Учебна база

Занятията се провеждат на територията на факултета, който разполага с 20 учебни зали, 10 лаборатории, 4 кабинета за учебноклинична практика, 2 компютърни зали, оборудвани с компютърна техника и пълен достъп до университетска компютърна мрежа.

За обучението по специалност “Медицинска рехабилитация и ерготерапия” са оборудвани 6 кабинета – 3 по Ерготерапия, 1 по Кинезитерапия и 2 по лечебен масаж. При необходимост може да се използва цялата аудиторна база на Университета. За клиничното практическо обучение и провеждането на преддипломен стаж се използва клиничната база на УМБАЛ “Д-р Г. Странски” – Плевен, ДКЦ - ІІ и ІІІ и детски заведения от гр. Плевен.