Проф. Макрета Тодорова Драганова, д.м.

Проф. Макрета Тодорова Драганова, д.м.

Зам. Декан по научна дейност, качество и акредитация