Преподавани учебни дисциплини от академичня състав на катедрата

  • Медицина на бедствените ситуации (Медицинско осигурявани при бедствени ситуации)
  • Радиобиология