Материално-техническа база на катедрата

  • съвременни информационни средства – мултимедии, преносими компютри и др.
  • реновирана учебна зала с интерактивна бяла дъска;
  • две токсикологични лаборатории;
  • санитарно-химична лаборатория;
  • друга учебна база на факултета и университета.