Преподавани дисциплини от Академичния състав на катедрата във Факултет „Медицина”

  • Психиатрия - българоезично обучение
  • Психиатрия – англоезично обучение
  • Медицинска психология - българоезично обучение
  • Медицинска психология - англоезично обучение