Преподавани дисциплини от Академичния състав на катедрата в Медицински колеж

  • Психиатрия „Социален работник”
  • Психиатрия „Рехабилитатор”
  • Медицинска психология „Рентгенов лаборант”
  • Медицинска психология „Медицински лаборант”
  • Медицинска психология – „Помощник-фармацевт”