Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

  • Психиатрия, изд. 1996 и 2005 г.
  • Речник по Психиатрия
  • Съдебна Психиатрия
  • Остри и хронични невроинтоксикации
  • Самоубийствата
  • Деменции