Информация за катедрата

 

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедра „Психиатрия и медицинска психология” е основана през 1974г., паралелно с разкриването на Висш Медицински Институт - гр. Плевен. През 2005г. Катедрата влиза в структурата на новоразкрития факултет „Обществено здраве” към МУ- Плевен.

 

Основоположник и пръв ръководител на Катедрата е проф. д-р Йордан Стоименов,дмн. Последователно, чрез конкурс за асистенти към Катедрата, са избрани д-р Пепа Димитрова, д-р Радка Гайдарова, д-р Румен Стойчев и д-р Мария Александрова. Успешното развитие на Катедрата продължава и през следващите години след основаването й с избирането на нови асистенти и научни сътрудници: д-р Правда Коева, д-р Георги Георгиев, д-р Диана Бъркашка, д-р Димитър Киров, д-р Калоян Стойчев, д-р Красимир Иванов,  д-р Петранка Чумпалова, ДД-р Иванка Велева и д-р Петър Коларов. До настоящия момент като докторанти към Катедрата са зачислявани д-р Владимир Наков, д-р Мариета Михайлова, д-р Калоян Стойчев, д-р Красимир Иванов и д-р Петранка Чумпалова.

В исторически аспект ръководството на Катедрата е осъществявано от:

 • 01.09.1974г. - 09.05.1988г. Проф. д-р Йордан Стоименов, дмн
 • 10.05.1988г. - 27.12.1989г. Доц. д-р Цоньо Цонев, дм    
 • 28.12.1989г. - 09.05.1994г. Проф. д-р Игнат Игнев, дмн
 • 10.05.1994г. - 01.09.2012г. Доц. д-р Румен Стойчев, дм
 • 02.09.2013г. – 26.04.2015г. Доц. д-р Пепа Димитрова, дм
 • 27.04.2015. до настоящия момемент – Доц. д-р Мая Стоименова-Попова, дм

Преподавателският състав на Катедрата организира и провежда на съвременно ниво българоезичното и англоезично теоретично и практическо обучение по дисциплините “Психиатрия”, “Медицинска и приложна психология” на студенти, докторанти и специализанти в МУ- Плевен. В катедрата се провежда следдипломното обучение по клиничната специалност Психиатрия на десетки лекари, които успешно се реализират като специалисти в психиатрични заведения в България и чужбина.

До настоящия момент в Катедрата успешно са преминали обучението си по модулите „Психиатрия” и „Медицинска психология и психотерапия” над 500 общопрактикуващи лекари и специализанти по неврология.

Независимо от огромната си учебна натовареност, академичният състав на Катедрата реализира участие с множество научни съобщения и доклади на конгреси, конференции, симпозиуми и други научни форуми в страната и в чужбина.

Изследователски екипи от Катедрата са участвали в над 20 многоцентрови, включително международни рандомизирани, двойно-слепи клинични проучвания на медикаменти, някои от които продължават и до момента.

Хабилитираните преподаватели от състава на Катедрата са реализирали самостоятелно или в съавторство издаването на  учебници, ръководства и монографии в областта на психиатричната наука: „Психиатрия” (1996,2005,2013) „Психиатричен клиничен речник” (1988,1994) „Съдебна психиатрия” (1995,2001,2003) „Енциклопедичен психиатричен справочник” (издания на български и руски език)Съдебна психиатрична експертиза (2012), Съдебна психологична експертиза (2012); „Остри и хронични невроинтоксикации”, „Самоубийствата”, „Деменции”, „Налтрексон за лечение на опиоидна зависимост”, „Самоубийството – изход или решение”.

Към настоящия момент  преподавателския състав на Катедрата включва:

Хабилитирани преподаватели:

 1. Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попово, дм,  Ръководител Катедра "Психиатрия и медицинска психология" - МУ - Плевен, Началник ІІ-ра психиатрична клиника (жени) към УМБАЛ „Д-р Г. Странски" ЕАД – Плевен. Кабинет в Психиатрична клиника - ЖК ”Сторгозия”, ІІ-ри етаж, тел. 886-860,  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Кабинет на ръководител катедра в сградата на ОДНБПЗ, гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” 45, ет. ІІ, стая № 10, Тел. 886-612, 886-590, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 2. Доц. д-р Калоян Руменов Стойчев, д.м., Началник ІІІ-та психиатрична клиника към УМБАЛ „Д-р Г. Странски" - ЕАД – Плевен. Кабинет в Психиатрична клиника - ЖК ”Сторгозия”, І-ри етаж, тел. 886-844, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Асистенти:

 1. Д-р Георги Костадинов Георгиев, асистент, лекар-преподавател във II-ра психиатрична клиника (жени) към УМБАЛ „Д-р Г. Странски" ЕАД – Плевен.  Телефон за контакт: 886-853
 2. Д-р Диана Андреева Бъркашка, асистент, лекар-преподавател в  ОДЗБПЗ към УМБАЛ „Д-р Г. Странски”ЕАД – Плевен. Телефон за контакт: 886-584
 3. Д-р Димитър Кирилов Киров, асистент, лекар-преподавател в ІІІ-та психиатрична клиника към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен.  Телефон за контакт: 886-847
 4. Д-р Петранка Георгиева Чумпалова, асистент, лекар-преподавател във  II-ра психиатрична клиника (жени) към УМБАЛ „Д-р Г. Странски" ЕАД – Плевен. Телефон за контакт: 886-842
 5. Д-р Иванка Илиева Велева, асистент,  лекар-преподавател в І-ва психиатрична клиника (мъже) към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен.  Телефон за контакт: 886-861
 6. Д-р Петър Илиев Коларов, асистент, лекар-преподавател във  II-ра психиатрична клиника (жени) към УМБАЛ „Д-р Г. Странски" ЕАД – Плевен.  Телефон за контакт: 886-886