Сектор „Инфекциозни болести“

Научната и практическа дейност на сектор "Инфекционни болести" се развива основно в клиниката по Инфекционни болести към Университетска болница „Д-р Г. Странски“. В клиниката работят 8 лекари, от които един професор - проф. д-р Ц. Дойчинова, дм, един доцент –доц. д-р Г. Ганчева, дм, двама  асистенти –  д-р Ивайло Паков и д-р Радомир Добрев,трима лекари-инфекционисти – д-р Младенка Георгиева, д-р Хрисима Цветанова и д-р Иванка Петкова и един лекар-специализант – д-р Евгения Смирнова. В сектора има зачислен един задочен докторант по Инфекциозни болести. Началник на клиниката е проф. д-р Ц. Дойчинова, дм.

 

 

В Клиниката по Инфекциозни болести се лекуват остри вирусни хепатити, инфекции на централната нервна система, вирусни и кърлежопреносими заболявания, лептоспирози, ХИВ/СПИН. Има сектор за лечение и на паразитни заболявания.

Специалистите в клиниката обслужват и консултират пациенти от централна северна България – Плевенска, Ловешка, Габровска и Велико-Търновска области, но има капацитет за лечение на болни и от други региони.

В Инфекциозна клиника се провежда и практическото обучение по инфекциозни болести на студенти от факултетите „Медицина”, „Обществено здраве”, „Здравни грижи” и Медицински колеж.

Адрес на клиниката:

5800 гр. Плевен;

бул. „Г. Кочев” №8а; „УМБАЛ д-р Г. Странски”.