Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

  • Инфекциозни болести
  • Епидемиология на инфекциозните болести
  • Медицинска паразитология
  • Тропическа медицина
  • Хигиена и екология на здравното заведение
  • Болнична хигиена
  • Здравен контрол сред специфични общности