Преподавани дисциплини от академичния състав във факултет „Здравни грижи”

  •  „Комуникативни умения” за студенти от специалност „медицинска сестра” и „акушерка”