Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

  • "Основи на Общата медицина"
  • "Обща медицина-теоретични основи"