Основни направления на научнаизследователската работа на катедрата

  • Работа в екип и решаване на конфликти в Първичната медицинска помощ.
  • Мениджмънт на Общата медицинска практика.
  • Качество на обучението по Обща медицина.
  •  Общуването лекар – пациент в медицинската практика.
  • Психология на боледуването.
  • Психологични и социални аспекти на хроничното боледуване. Качество на живот и хронична болест.
  • Стрес и стратегии за справяне с него.
  • Заболяемост с временна нетрудоспособност.
  • Грижи за семейството в общата медицинска практика.
  • Сексуално възпитание у подрастващите.