Сектор "Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия"

Сектор "Физикална медицина, рехабилитация и ерготерапия" е обособен към катедра ФМРЕТС при МУ – Плевен. Катедрата работи в тясна колаборация с Клиника по физикална и рехабилитационна медицина при УМБАЛ – Плевен. Секторът включва 12 преподавателя, от които двама професори и трима доценти.

 

Секторът развива своята дейност, както на територията на университета, така и в лечебната база на Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина при УМБАЛ – Плевен. Това на практика е единствената университетска структура в това направление за Северен централен и Северо-западен региони (съгласно районирането на МЗ и НЗОК).

Клиниката е основана преди повече от половин век от д-р Руси Русев (тогавашен главен лекар на Плевенската болница) и д-р Александър Помаков (специалист по физиотерапия и рехабилитация).

Клиника ФРМ работи по утвърдени алгоритми за физикална терапия и рехабилитация на голям брой социално-значими и инвалидизиращи заболявания (вкл. при редки болести). Прилагат се множество съвременни специализирани и високо-специализирани физикално-диагностични и физикално-терапевтични методики. В клиниката работи квалифициран персонал от лекари – специалисти по Физикална и рехабилитационна медицина и по Неврология, кинезитерапевти, рехабилитатори, специалисти по медицинска рехабилитация и ерготерапия. Прилагат се специализирани дейности като: терапия с ниско-, средно- и високо-честотни токове, ултразвук, магнитно поле, инфрачервени и ултравиолетови лъчи; активна и пасивна кинезитерапия, механотерапия, хидрокинезитерапия; различни техники на мануален и вибрационен масаж (вкл. рефлекторен). Извършва се комплексна функционална оценка на опорно-двигателния апарат и нервната система: гониометрия, мануално мускулно тестуване, плантография, оценка на функциите на централен и периферен двигателен неврон; тестуване на равновесие, координация, походка, захват; оценка на самостоятелността в дейностите на ежедневния живот. От високо-специализираните дейности има натрупан научно-практически опит в области като: Ексцитомоторна електродиагностика и електростимулация, Мануална диагностика и мануална терапия, Пост-изометрична релаксация, Екстензионна терапия, Лазертерапия и лазерпунктура, Рефлексотерапия. 

Клиниката разполага и със стационар за ранна рехабилитация (вкл. с възможности за долекуване и продължително лечение и рехабилитация на хронични страдания, предимно на нервната система и опорно-двигателния апарат).