Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата в други основни звена

 1. Демографска и социална статистика
 2. Здравно законодателство
 3. Здравноосигурителни системи
 4. Консултативна психология
 5. Медицинска социология
 6. Медицинска статистика
 7. Методология на изследователската работа
 8. Промоция на здравето
 9. Психология на анормалното развитие
 10. Социално и здравно законодателство
 11. Социална медицина
 12. Социална психология