Учебна база

За осигуряване на качествено обучение на територията на Колежа са оборудвани 5 лекционни зали, разполагащи със съвременна онагледяваща техника и връзка с интернет.

Всяка специалност разполага с необходимия брой учебно-практически кабинети и лаборатории, които отговарят на съвременните изисквания съобразно предназначението им. Осигурени са индивидуални работни места за всеки студент, даващи възможност за качествено изпълнение на поставените задачи.

Практическото обучение, което е с продължителност не по-малко от 50 % от общия хорариум по учебен план, се провежда в положително акредитирани лечебно-диагностични заведения, аптеки и складове за търговия на едро с лекарствени продукти, кабинети по медицинска козметика, козметични центрове и студия, социални институции.