Мисия

Мисията на Медицински колеж се изразява в осъществяване на качествено и модерно обучение на професионални кадри, изграждане на висок морал на студентите от съответните специалности в областта на здравните грижи за постигане на висококвалифицирана дейност, необходима за лечението и промоцията на здравето.