Акредитация

Акредитирането на специалностите се извършва в съответствие с критериалната система на НАОА.

  • Специалност „Помощник фармацевт” с оценка 8,00 за период на валидност 5 години - до 22.11.2020 год.
  • Специалност „Медицински лаборант” с оценка 8,95 за период на валидност 5 години - до 19.05.2021 год.
  • Специалност „Рентгенов лаборант” с оценка 8,78 за период на валидност 5 години - до 17.03.2021 год.
  • Професионално направление „Социални дейности“ със специалност „Социални дейности” с оценка 9,34 за период на валидност 6 години – до 20.12.2022 год.

Професионално направление „Здравни грижи“ със специалност „Медицинска козметика“ – положително оценен проект за разкриване  през 2016 год.