Информация за катедра "Медико-диагностични дейности"

 

E-mail: за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедра “Медико-диагностични дейности” е разкрита към Медицински колеж през 2017 год. с решение на Академичен съвет /Протокол № 6 от 06.12.2017 г./. Тя е база за дипломно обучение на студенти и следдипломно обучение на завършили професионалисти по здравни грижи от специалностите Медицински лаборант, Рентгенов лаборант и Медицинска козметика. 

За провеждане на обучение на студенти и осъществяване на научно-изследователска работа преподавателският състав  към сектора работи в тясно сътрудничество с катедрите по:

  • Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология
  • Микробиология, вирусология и медицинска генетика
  • Рентгенология и радиология.

Изградената структура е подчинена на следните принципи:

  • Създаване условия за максимална реализация на получените знания в аудиториите, кабинетите и лабораториите в реални условия и в реално време.
  • Използване на допълнителна информация за обогатяване и повишаване качеството на обучението по специалните дисциплини.
  • Прилагане на многовариантност при изпълнение на учебните задачи.
  • Възможност за извършване на изследователска  дейност от преподавателите и студентите и използване на резултатите при разработване на курсови проекти, научни доклади, дисертации, участие в проекти и др.