Обща информация

Учебният експериментален център по ендоскопска хирургия е специализирана уникална научноизследователска инфраструктура по минимално инвазивна хирургия, роботизирана хирургия и телемедицина. В него се извършва обучение, базирано на най-съвременните технологии и насоченост към усвояване на принципите на минимално инвазивната и роботизирана хирургия  в областта на общата хирургия, гинекологията, урологията и ортопедията и се провеждат научни изследвания чрез разработване на  нови експериментални оперативни техники върху жива тъкан.