Владислав Милков Нанков

Владислав Милков Нанков

Изследовател

Магистър Транслационна онкология
тел.:359 882 656 309
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Изследовател по транслационна онкология

Медицински университет-Плевен, Плевен (България)

Провеждане на мултидисциплинарни изследвания в областта на биомедицинските науки, доказване на ДНК полиморфизми при генетични и социално значими заболявания, доказване на мутации в онкогени и тумор-супресорни гени, доказване на бактериални и паразитни причинители на инфекции. Прилагани молекулярногенетични методи: полимеразна верижна реакция, полимеразна верижна реакция в реално време, анализ по дължината на рестрикционните фрагменти.

Преподавател по биология на човека на студенти по медицина, англоезиково обучение

Медицински университет-Плевен, Плевен (България)

Провеждане на упражнения със студенти по медицина, англоезиково обучение, в областта на молекулярна биология, обща паразитология и обща имунология. Изготовка и наблюдение на биологични препарати за микроскопско изследване, отчитане и анализ на молекулярнобиологични и имунологични резултати при доказване на значими заболявания, организиране на индивидуална и групова работа на студенти, разработка на интерактивни методи за усвояване и критически анализ на учебния материал.

Работа по курсов научноизследователски проект, етап от магистърска степен на обучение

Университет Хъл, Хъл (Обединено кралство)

Определяне дали изменения в клетъчния синтез на протеина WSB-1 (WD-repeat and SOCS box-containing protein 1) оказват влияние върху генната експресия и синтеза на протеините SPARC, RUNX2, MMP7 и MMP9 и предразполагат към метастаза в костите в клетъчен модел на тройно негативен карцином на гърдата.

Летен стаж в Лаборатория Качествен контрол, Микробиология

Актавис, Троян (България)

Придобит практически опит в следните дейности: идентификация на микроорганизми (посявка на бактериални култури и Vitek2), изследване на активността на противогъбичния антибиотик нистатин (използвайки автоматичен брояч на колонии ProtoCOL3), определяне и валидиране на активността на хепарин в троксевазин гел, обща лабораторна поддръжка (изготовка на хранителни среди, прием на готови продукти за TYMC и TAMC анализ, надписване на Петриеви Блюда, събиране и унищожаване на биологични отпадъци, стерилизация на лабораторни консумативи, калибриране на лабораторно оборудване, измиване).

Работа по курсов научноизследователски проект, етап от бакалавърска степен на обучение

Университет Хъл, Хъл (Обединено кралство)

Определяне дали изменения в клетъчния синтез на протеина WSB-1 (WD-repeat and SOCS box-containing protein 1) оказват влияние върху клетъчната локализация и синтеза на протеините HSP90 (heat shock protein 90), p23, TID1, STIP1 и CDC37 в клетъчен модел на тройно негативен карцином на гърдата.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Магистърска степен ''Транслационна онкология'' - Университет Хъл, Хъл (Обединено кралство) 

Бакалавърска степен ''Биомедицински науки'' - Университет Хъл, Хъл (Обединено кралство) 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ

Майчин език

български

 

 

Други езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

английски

C2

C2

C2

C2

C2

 

Cambridge Certificate of Proficiency in English

 

Ниво: A 1, 2 Основно ниво на владеене; B 1, 2 Самостоятелно ниво на владеене; C 1, 2 Свободно ниво на владеене

Обща европейска езикова рамка

 

Комуникационни умения

 

- Умения за критично и аналитично представяне на информация в писмен и устен формат -критичен анализ на научна информация, писане на оригинален научноизследователски текст, статистически анализ, графично и таблично представяне на данни.

- Умения за изслушване на събеседника, задаване на ясни и точни указания за работа, иницииране на групово обсъждане на проблеми, насърчаване на комуникативната дейност в групова среда, придобити чрез опит при доброволческа работа със студенти като ментор на уменията им за самостоятелно учене.

 

Организационни / управленски умения

Умения за самоорганизация и самоконтрол при извършване на лабораторна дейност, правилно и последователно планиране на лабораторни експерименти, изпълнение на изследователска дейност в предварително зададен период от време.

 

 

Професионални умения

- Практически умения за извършване на научноизследователска дейност - cell culture, siRNA transfection, mRNA extraction, reverse transcription, qPCR, Western blotting, ELISA, immunofluorescence, immunoprecipitation.

- Умения за аналитично и критично мислене и писане, формулиране и развиване на научна теза, отстранявне на проблеми в експерименталния процес, самостоятелност, отговорност и прецизност в лабораторния процес.

- Умения за изготовка и представяне на постерни и електронни презентации за извършена научноизследователска дейност, представяне на експериментални резултати в графичен и табличен вид, статистическа обработка и анализ на данни.

 

Дигитални умения

САМООЦЕНЯВАНЕ

Обработка на информацията

Комуникация

Създаване на съдържание

Сигурност

Решаване на проблеми

 

Самостоятелно ниво на владеене

Самостоятелно ниво на владеене

Самостоятелно ниво на владеене

Самостоятелно ниво на владеене

Самостоятелно ниво на владеене

 

Дигитални умения - Mатрицата за самооценка

 

- Основни умения за използване на електронни платформи за съхранение и оформяне на библиографии (Web of Science, EndNote).

- Основни умения за използване на електронни платформи за статистически анализ на данни (Excel, SPSS).