Доц. д-р Наталия Чилингирова, д.м.

Доц. д-р Наталия Чилингирова, д.м.

Доцент

тел.:

e-mail:

Доц. Д-р Наталия Чилингирова, дм е завършила специалност „Медицина” в Медицински университет в София. Част от следването си провежда в Цюрих (Швейцария), където работи като стажант лекар в клиниката по Медицинска онкология в университетската болница. По време на следването работи като доброволец в клиниката по медицинска онкология към СБАЛ по Онкология София където започва работа след завършването на университета. Има придобита специалност по медицинска онкология. Защитава научна дисертация в областта на лечението на карцинома на белия дроб, като разработва нови подходи за индивидуализиране на лечението му с акцент върху генетичния профил на заболяването. Научните й интереси са основно в областта на рака на белия дроб и саркомите. Специализира онкология и в университетските клиники във Виена (Австрия), завършва успешно редица международни обучения и онкологични семинари, между които тези на едни от най-реномираните световни научни центрове като MSKCC (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) в Ню Йорк, участва активно с научни презентации и постери в различни международни конгреси по специалността (между които ESMO cancer congress, ELCC – European Lung Cancer Congress и др.). Член е на редица български и международни научни дружества – ESMO, ASCO, Образователна академия по онкология и др. От 2011 е в управителния съвет на клуб Млад Онколог. Автор е на над 40 научни труда в български и международни сборници и списания.