Конкурси

МУ-Плевен ежегодно обявява конкурси за финансиране на научно-изследователски проекти със средства от бюджета на Университета.