Катедра "Анатомия, хистология, цитология и биология"

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедрата по Анатомия, хистология и цитология е основната и най-голяма предклинична катедра на Медицинския университет. Тя е основана през 1974г.  През 2008г. се свормира обединена катедра „ Анатомия, цитология, хистология и обща биология” с 2 сектора.

Катедра „Обща биология”, понастоящем сектор „Биология”, е създадена през 1974 г. От 1999 г. до 2008 г. е част от катедрата по „Обща биология и патофизиология” като секция „Обща биология”. От 2008 г. влиза в структурата на катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология”, като сектор „Биология”. От 2011 г. ръководител на сектор „Биология” е доц. М. Атанасова, д.

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедра „ Анатомия, хистология и цитология” в магистърски програми на факултет „Медицина”
 • Цитология, хистология и обща ембриология
 • Анатомия на човека, специална хистология и специална ембриология
 • Факултативен курс „ Топографска анатомия и образна диагностика”

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедра „Анатомия, хистология и цитология” в други основни звена на МУ – Плевен
 • Анатомия на човека
 • Анатомия с топографска анатомия
 • Цитология, обща хистология  и  хистотехника
 • Микроскопска анатомия

Основни направления на изследователската работа на катедра „Анатомия, хистология и цитология”
 • Онтогенетично развитие на париферната слухова система
 • Онтогенетично развитие на слуховият път
 • Постнатално развитие на ретината
 • Морфологични промени в ретината при експериментална хипертония, цитостатици и тежки метали
 • Морфология на аминогликозидния ототоксицитет
 • Структура и онтогенетично развитие на обонятелен анализатор и обонятелната луковица
 • Каротидно телце – в норма и експеримент
 • Иноватични методи на обучението по анатомия

Издадени учебници и учебни пособия от академичня състав на катедра „ Анатомия, хистология и цитология”
 • Анатомия на човека – I том, под редакцията на проф. К. Койчев, изд. Медицина и Физкултура 1995г., 476 стр.
 • Анатомия на човека – II том, под редакцията на проф. К. Койчев, изд. Медицина и Физкултура 1995г., 480 стр.
 • Специална хистология – 1 част – М. Кильовска, Цв. Такиева, М. Бойчев и Ем. Чакъров, 1997, 391 стр.
 • Специална хистология – 2 част – М. Кильовска, Цв. Такиева, М. Бойчев, Ем. Чакъров, В. Станчев, Хр. Хрисанту, Мед. издателство „АРСО” – София 1998г., 421 стр.
 • Цветен атлас по цитология и хистология ( на български и английски език)- Н.Нарлиева, Н. Видинов, Хр. Видинова, Mед. издателство „АРСО” – София 2001г., 92 стр.
 • Практикум по цитология, обща хистология и ембриология за студенти по медицина . 2001, 2002, 2003. Катедра Анатомия, под редакцията на доц. д-р Нана Нарлиева, 66 стр. –ИЦ  МУ- Плевен
 • Практикум по микроскопска анатомия за студенти по медицина. 2003. Катедра Анатомия под редакцията на доц. д-р Нана Нарлиева, 84 стр.– ИЦ МУ- Плевен
 • Речник на анатомичните имена, Н.Нарлиева, С.Маринова- Тод, Д. Дарданов, ИЦ – МУ – Плевен, 2005г, 167 стр.
 • Тестове за изпит по анатомия и хистология за студенти по медицина. 2006. Под редакцията на доц. д-р Н. Нарлиева. 170 стр. ИЦ МУ- Плевен
 • Manual  of Cytology, Histology and Embryology, Practical exercises, MU-Pleven, Dep. of Anatomy, Histology and Cytology, under the guidance of E. Ivanov, MD. PhD, 123 pp.
 • Manual  of microscopic anatomy of internal organs, Practical exercises. 2011. MU-Pleven, Dep. of Anatomy, Histology and Cytology, under the guidance of E. Ivanov, MD. PhD, 191 pp.