Катедра "Анатомия, хистология, цитология и биология"

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Секторът  разполага с изградени лаборатории по хистология и хистохимия, а до 2007 г.  с лабортория по електронна микроскопия. Към сектора има музей от макроскопски препарати, мулажи, учебни филми, диапозитиви, табла за лекции и упражнения. Основните научни направления на сектора са изучаване ембрионалното развитие на сензорните системи, иновации в обучението по анатомия, функционална анатомия на базалните ядра и ентералната нервна система. Преподаването на студентите се провежда на български и английски език и съчетава класическите дисекционни техники със съвременните знания за структурната организация на органите и системите. Изнася се факултативен лекционен и практически курс по „Топографска анатомия и образна диагностика”. Част от студентите са включени в интегрираната програма на Проблемно-базираното обучение заедно с катедрите по „Физиология и патологична физиология” и „Химия и биохимия”. Секторът организира клинико-анатомични курсове за стажант-лекари и специализанти по избрани теми. Към сектора работят демонстратори, които са студенти с отличен успех по анатомия и с изявен интерес към дисекционната работа. Секторът има издадени ръководства за практически упражнения на български и английски език.

Катедра „Обща биология”, понастоящем сектор „Биология”, е създадена през 1974 г. От 1999 г. до 2008 г. е част от катедрата по „Обща биология и патофизиология” като секция „Обща биология”. От 2008 г. влиза в структурата на катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология”, като сектор „Биология”. От 2011 г. ръководител на сектор „Биология” е доц. М. Атанасова, д.

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедра „ Анатомия, хистология и цитология” в магистърски програми на факултет „Медицина”
 1. „Цитология, обща хистология и обща ембриология на човека”.
 2. „Анатомия и хистология  на човека”
 3. Факултативен курс „ Топографска анатомия и образна диагностика”.

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедра „Анатомия, хистология и цитология” в други основни звена на МУ – Плевен
 1. Анатомия на човека.
 2. Анатомия с топографска анатомия.
 3. Цитология, обща хистология и хистотехника.
 4. Микроскопска анатомия.

Основни направления на изследователската работа на катедра „Анатомия, хистология и цитология”
 1. Онтогенетично развитие на париферната слухова система.
 2. Онтогенетично развитие на слуховият път.
 3. Постнатално развитие на ретината.
 4. Морфологични промени в ретината при експериментална хипертония, цитостатици и тежки метали.
 5. Морфология на аминогликозидния ототоксицитет.
 6. Структура и онтогенетично развитие на обонятелен анализатор и обонятелната луковица.
 7. Каротидно телце – в норма и експеримент.
 8. Иноватични методи на обучението по анатомия.
 9. Функционална анатомия на ентералната нервна система.
 10. Функционална анатомия на базалните мозъчни ядра.

Издадени учебници и учебни пособия от академичня състав на катедра „ Анатомия, хистология и цитология”
 1. Анатомия на човека – I том, под редакцията на проф. К. Койчев, изд. Медицина и Физкултура 1995г., 476 стр.
 2. Анатомия на човека – II том, под редакцията на проф. К. Койчев, изд. Медицина и Физкултура 1995г., 480 стр.
 3. Специална хистология – 1 част – М. Кильовска, Цв. Такиева, М. Бойчев и Ем. Чакъров, 1997, 391 стр.
 4. Специална хистология – 2 част – М. Кильовска, Цв. Такиева, М. Бойчев, Ем. Чакъров, В. Станчев, Хр. Хрисанту, Мед. издателство „АРСО” – София 1998г., 421 стр.
 5. Цветен атлас по цитология и хистология ( на български и английски език)- Н. Нарлиева, Н. Видинов, Хр. Видинова, Mед. издателство „АРСО” – София 2001г., 92 стр.
 6. Практикум по цитология, обща хистология и ембриология за студенти по медицина . 2001, 2002, 2003. Катедра Анатомия, под редакцията на доц. д-р Нана Нарлиева, 66 стр. –ИЦ МУ- Плевен
 7. Практикум по микроскопска анатомия за студенти по медицина. 2003. Катедра Анатомия под редакцията на доц. д-р Нана Нарлиева, 84 стр.– ИЦ МУ- Плевен
 8. Речник на анатомичните имена, Н.Нарлиева, С. Маринова- Тод, Д. Дарданов, ИЦ – МУ – Плевен, 2005г, 167 стр.
 9. Тестове за изпит по анатомия и хистология за студенти по медицина. 2006. Под редакцията на доц. д-р Н. Нарлиева. 170 стр. ИЦ МУ- Плевен
 10. Manual of Cytology, Histology and Embryology, Practical exercises, MU-Pleven, Dep. of Anatomy, Histology and Cytology, under the guidance of E. Ivanov, MD. PhD, 123 pp.
 11. Manual  of microscopic anatomy of internal organs, Practical exercises. 2011. MU-Pleven, Dep. of Anatomy, Histology and Cytology, under the guidance of E. Ivanov, MD. PhD, 191 pp.