Катедра "Физиология и патофизиология"

 

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

През 2009 год. катедра  „Физиология” и сектор „Патологична физиология” са обединени в обща катедра „Физиология и патологична физиология”. През 2011 год. за ръководител на катедра „Физиология и патологична физиология” е избрана доц. д-р Анелия Димитрова от сектор „Патологична физиология”.

Катедра “Физиология” при ВМИ - гр. Плевен е създадена в началото на 1975 година с ръководител професор д-р Стефан Попов. През същата година са избрани и първите четирима асистенти – д-р Н. Недкова, д-р Т. Пенчева, д-р Н. Симеонов и д-р И. Топузов. Една година след това е избрана и д-р Р. Гиндева.

Катедра “Патологична физиология” при ВМИ – Плевен е основана през есента на 1975 година. Първият ръководител на катедрата е проф. д-р Младен Аргиров с асистенти: д-р П. Топалски, д-р Д. Страшимиров и д-р Хр. Попов. От 1982 г. до 1999 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Анелия Узунова, дмн., а от  1999 г. до март 2007 г. -  доц. д-р Денко Страшимиров. През 2009 год. катедра  „Физиология” и сектор „Патологична физиология” са обединени в обща катедра „Физиология и патологична физиология”. От 2011 г. ръководител на катедра „Физиология и патологична физиология” е доц. д-р Анелия Димитрова.

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата
 • Физиология
 • Спортна медицина
 • Патологична физиология

Основни направления на изследователската работа на катедрата
 • Регулация на артериалното налягане при плъхове с променен ендокринен фон.
 • Пресорен отговор на ангиотензин II и вазопресин след въвеждането им в латералните мозъчни вентрикули и медианната еминенция на хипоталамуса при различни породи плъхове.
 • Влияние на променения ендокринен фон върху централния пресорен ефект на ангиотензин II и вазопресин.
 • Иновационни подходи в медицинското образование.
 • Сетивно-двигателна адаптация и функционална организация на рязко развито изометрично усилие на ръкохвата.
 • Влияние на възрастта върху зрително-мануалната адаптация към зрителни деформации.
 • Физиологични, клинико-фармакологични и психологични аспекти на болката.
 • Патогенеза на тромбообразуването.
 • Роля на тимуса като ендокринен орган в патогенезата на атеросклерозата, тромбообразуването, нарушения на хомеостазата.
 • Морфологични и биохимични промени в съдовата стена при стареене.
 • Участие на оксидативния стрес и някои микроелементи (цинк и селен) в патогенезата на артериалната хипертензия в експериментални и клинични условия.
 • Участие на локалните ренин-ангиотензинови системи  в патогенезата на артериалната хипертензия и нейните усложнения.
 • Eкспресия на тестикуларния ангиотензин-конвертиращ ензим  при  патологични състояния в експеримент.
 • Металопротеинази и съдова стена.
 • Вазоактивни пептиди.

Издадени учебници и учебни пособия от академичня състав на катедрата
 • Тестове по физиология за студенти по медицина, 2010, 2012.
 • Easy Bulgarian through English, 2006.
 • Патофизиологични и клинични промени при стареене, 2008.
 • Основи на патофизиологията, 2010.
 • Патологична физиология. Ръководство за студенти от факултетите по дентална медицина и фармация и от медицинските колежи, 2011.