Обща информация

Зам. Декан по учебна дейност и евроинтеграция

Зам. Декан по научна дейност, качество и акредитация

Вид учебно заведение

Основно звено в структурата на държавно висше училище "Медицински университет – Плевен", създадено в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.

Мисия

Мисията на Факултет “Обществено здраве” при МУ-Плевен е да участва в подобряването и поддържането на популационното здраве чрез:

  • интегрирано мултидисциплинарно обучение и подготовка на студентите за ролята на водещи професионалисти в областта на общественото здраве, здравния мениджмънт, промоцията на здравето, превенцията, контрола и рехабилитацията на заболяванията;
  • задълбочено научно изследване на съвременните проблеми на общественото здраве и здравните грижи и ръководство при прилагане на установените находки за формиране на обществената здравна политика и усъвършенстване на практическите дейности по здравни грижи;
  • осигуряване на консултации и експертни услуги в областта на общественото здраве и здравните грижи на местните, регионални и национални здравни и обществени институции и организации.

Образователни цели

Факултет “Обществено здраве” осъществява обучение в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование (ПМС 162/23.07.2002 г.) и Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ПМС 125/24.06.2002 г.) от област на науката „Здравеопазване и спорт” – шифър 7, в професионално направление „Обществено здраве” – шифър 7.4, както следва:

1. "Бакалавър" по специалностите:

2. Магистър след придобита ОКС „бакалавър” по същата специалност или по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Социален мениджмънт” или „Здравен мениджмънт” по специалността:

3. „Магистър” след придобита степен „Магистър” по специалност Медицина, Стоматология, Фармация, Икономика, Право, Психология и др. по специалността:

4. „Магистър” след придобита степен „Бакалавър” по същата специалност:

Управление

Структура

В структурата на факултета са обособени шест катедри с общо 14 сектора:

Занятията се провеждат на територията на факултета, който разполага с 20 учебни зали, 10 лаборатории, 4 кабинета за учебноклинична практика, 2 компютърни зали, оборудвани с компютърна техника и пълен достъп до университетска компютърна мрежа.

Факултетът е създаден с Постановление на Министерски съвет № 114 от 2 юни 2004 година. Академичният състав на факултета включва висококвалифицирани преподаватели - асистенти, доценти и професори в различните направления на общественото здраве.

Контакти

Факултет "Обществено здраве"

ул. "Св. Климент Охридски", № 1

Медицински Университет – Плевен

гр. Плевен 5800

 

тел. 064  884-237 - за всички специалности на факултета

       064  884-118 - за специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия"

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.