Студентска канцелария

Дейност

Студентска канцелария е спомагателно звено към Колежа, осъществяващо дейност по организацията и администрирането на учебния процес.
За постигане на образователните цели на Колежа канцеларията организира дейността си в следните направления:

 • Цялостно организиране на учебния процес по специалности;
 • Организиране, създаване, поддържане и съхранение на учебната документация;
 • Административно обслужване на студенти;
 • Административно обслужване на граждани;
 • Проучване и анализ на мнението на студенти, дипломирани, преподаватели и потребители на кадри за организацията на учебния процес и качеството на обучение;
 • Участие в кандидатстудентските кампании.

За осъществяване на своята дейност Студентска канцелария извършва следните дейности :

 • Записване на новоприетите студенти от всички специалности на Колежа;
 • Заверяване на семестър и записване в по-горен курс на студенти;
 • Подготовка на разписи на учебните занятия, изпитни графици и изпитни протоколи;
 • Издаване и заверяване на документи на студентите, удостоверяващи студентското състояние;
 • Издаване и заверяване на документи на преподаватели за изпълнение на преподавателската дейност;
 • Издаване на удостоверения, академични справки дубликати на дипломи на завършили;
 • Потвърждаване на издадени документи пред МОМН, МЗ и други институции;
 • Приемане и обслужване на заявления, молби и жалби от студентите;
 • Изготвяне на информации и справки за броя на обучаващите се, прекъсналите и напуснали студенти, за възложеното преподаване в катедрите от основните университетски звена; справки за реализирано преподаване и др., предназначени за университетски звена, както и справки за МОМН, МЗ и чуждестранни институции;
 • Ежемесечно подаване на информация в СУД за здравното осигуряване на студентите;
 • Системен контрол на посещаемостта на учебни занятия;
 • Изготвяне и написване на дипломи на завършилите студенти;
 • Организиране и администриране на СДО за професионалистите по Здравни грижи.

Личен състав

Д-р Ваня Бенкова – Началник Учебна дейност на Медицински колеж

Виолета Димитрова – Експерт „Обучение и квалификация”

Вероника Панталеева – Експерт „Обучение и квалификация“

Максимка Минкова – Инспектор „Учебна дейност“

Адрес

Медицински университет
Ректорат 2, ет. 4, стая 427
Тел/факс: 064 884 142
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Работно време на канцеларията:
8.00 – 12.30 13.00 – 16.30