Учебни планове

Учебен план "Медицински лаборант"

Учебен план "Ренгенов лаборант"

Учебен план "Помощник фармацевт"

Учебен план "Социални дейности"