Такси за кандидатстване и обучение

Годишни такси за обучение на собствена издръжка (чл. 21, ал. 2 от ЗВО) на студенти с прием след средно образование за учебната 2020/2021 г.:

Направление и специалност „Медицина“, ОКС „магистър“:

  • I курс  – 9111,08 лв
  • II - III курс - 8011,08 лв
  • IV - VI курс - 8011,08 лв

Направление и специалност „Фармация“ , ОКС „магистър“:

  • I курс  – 6872,69 лв
  • II - III курс - 6772,69 лв

Направление „Обществено здраве“, ОКС „бакалавър“ за специалностите:

  • „Медицинска рахабилитация и ерготерапия“ и  „Опазване и контрол на общественото здраве“  I - III курс – 2773,65 лв
  • „Медицинска рахабилитация и ерготерапия“ и  „Опазване и контрол на общественото здраве“  IV курс – 2753,65 лв

Направление „Здравни грижи“, ОКС „бакалавър“ и „професионален бакалавър“ за специалностите:

  • „Медицинска сестра“  и „Акушерка“ I - III курс – 4804,05 лв
  • „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ IV курс - 4754,05 лв
  • „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт“ и „Медицинска козметика“ - 4804,05 лв

Направление и специалност „Социални дейности“, ОКС „професионален бакалавър“ ( I - II курс) – 1564,24 лв

(Таксите са утвърдени с решение на АС от 28.09.2020 г. )