График на учебните занятия 2020/2021

 

 

Г Р А Ф И К

на учебните занятия в Медицински университет – Плевен за учебната 2020/2021 година

  

 Графикът на учебните занятия за 2020-2021 е приет с Решение на АС на 29.06.2020 г. 

 

Начало на учебната 2020/2021 година - 21.09.2020 г.
Зимен семестър 21.09.2020 г. - 23.12.2020 г.
Коледна ваканция 24.12.2020 г. - 03.01.2021 г.
Януарска редовна сесия АЕО 04.01.2021 г. - 31.01.2021 г.
Януарска редовна сесия БЕО 04.01.2021 г. - 07.02.2021 г.
Поправителна сесия АЕО 01.02.2021 г. - 07.02.2021 г.
Поправителна сесия БЕО 08.02.2021 г. - 14.02.2021 г.
Ликвидационна сесия АЕО 08.02. 2021 г. - 14.02.2021 г.
Летен семестър 15.02.2021 г. - 06.06.2021 г.
Великденска ваканция 30.04.2021 г. - 10.05.2021 г.
Юнска редовна сесия 07.06.2021 г. - 11.07.2021 г.
Поправителна сесия 12.07.2021 г. - 23.07..2021 г.
Ликвидационна сесия БЕО 30.08.2021 г. - 08.09.2021 г.
Начало на учебната 2021/2022 година - 13.09.2021 г.

 

Забележка: Поради извънредната ситуация в страната, съгл. Решение на АС от 18.05.2020 г., началото на учебната 2020/2021 г. се измества от 14.09. на 21.09.2020 г. Пропуснатата първа седмица да се отработи през семестъра чрез обучение в електронна  среда. В условията на грипна ваканция или извънредно положение обучението по всички дисциплини да премине в електронна среда.