Такси за кандидатстване и обучение в МУ-Плевен за учебната 2020/2021 година

 

С Решение № 275/23.04.2020 г. на Министерски съвет са утвърдени таксите за кандидатсване и обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година.

С решение на АС на МУ-Плевен от 03.02.2020 г. се намалява размерът на таксите на определени категории студенти на основание чл. 30, ал. 1, т. 4 и чл. 95, ал. 2 от ЗВО, за новоприети студенти, държавна поръчка, както следва:
- 50 % от таксата за кандидатстване за полусираци;
- семестриална такса, равняваща се на 50 % от таксата за втори и всеки следващ член на едно семейство, обучаван в МУ – Плевен, до завършване на първия приет;
- 50 % от годишната такса за 1-ви курс на студентите, приети с максимален бал (36.00 за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ и 24.00 за бакалавърските специалности). 

  Такси за кандидатстване и обучение в МУ-Плевен за учебната 2020/2021 година