График на учебните занятия 2021/2022

Г Р А Ф И К

на учебните занятия в Медицински университет – Плевен за учебната 2021/2022 година

  

/с решение на АС от 28.06.2021 г. /

Начало на учебната 2021/2022 година - 13.09.2021 г.
Откриване на учебната година за първи курс - 10.09.2021 г.
Зимен семестър 13.09.2021 г. - 23.12.2021 г.
Коледна ваканция 24.12.2021 г. - 03.01.2022 г.
Зимна редовна сесия АЕО 04.01.2022 г. - 31.01.2022 г.
Зимна редовна сесия БЕО 04.01.2022 г. - 06.02.2022 г.
Поправителна сесия АЕО 01.02.2022 г. - 06.02.2022 г.
Поправителна сесия БЕО 07.02.2022 г. - 13.02.2022 г.
Ликвидационна сесия АЕО 07.02.2022 г. - 13.02.2022 г.
Летен семестър 14.02.2022 г. - 05.06.2022 г.
Великденска ваканция 19.04.2022 г. - 25.04.2022 г.
Лятна редовна сесия 06.06.2022 г. - 10.07.2022 г.
Поправителна сесия 11.07.2022 г. - 22.07.2022 г.
Ликвидационна сесия БЕО 29.08.2022 г. - 05.09.2022 г.
Начало на учебната 2022/2023 година - 12.09.2022 г.

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

на учебните занятия в Медицински университет – Плевен за учебната 2020/2021 година

  

/променен с решение на АС от 29.03.2021 г. /

 

 

Начало на учебната 2020/2021 година - 21.09.2020 г.
Зимен семестър

21.09.2020 г. - 23.12.2020 г.
04.01.2021 г. - 17.01.2021 г.

Коледна ваканция 24.12.2020 г. - 03.01.2021 г.
Януарска редовна сесия АЕО 18.01.2021 г. - 14.02.2021 г.
Януарска редовна сесия БЕО 18.01.2021 г. - 21.02.2021 г.
Поправителна сесия АЕО 15.02.2021 г. - 21.02.2021 г.
Поправителна сесия БЕО 22.02.2021 г. - 28.02.2021 г.
Ликвидационна сесия АЕО 22.02.2021 г. - 28.02.2021 г.
Летен семестър 01.03.2021 г. - 20.06.2021 г.
Великденска ваканция 30.04.2021 г. - 10.05.2021 г.
Юнска редовна сесия 21.06.2021 г. - 25.07.2021 г.
Поправителна сесия 26.07.2021 г. - 06.08.2021 г.
Ликвидационна сесия БЕО 30.08.2021 г. - 12.09.2021 г.

Начало на учебната 2021/2022 година - 13.09.2021 г.

Откриване на учебната година на 10.09.2021 г.