Договаряне без предварително обявление: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за сградите на МУ-Плевен.

Създадена на 12 Април 2017

 1-ДБПО
Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 782923 на 12.04.2017 г.

 

Решение.

Дата: 12.04.2017 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 02.06.2017 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 02.06.2017 год.