Гаранции-освобождаване

Създадена на 03 Юни 2015

Гаранции за изпълнение на”Мобилкомп” ЕООД - гр. Плевен са освободени на 03.06.2015 г. на осн. чл. 22, ал.3 от договора.