Гаранции-освобождаване

Създадена на 06 Януари 2016

 

Гаранции за изпълнение на”ЕА“ - АД- гр. Плевен е освободена на 06.01.2016 г. на осн. чл. 23, ал.3 от договора.