Строителни и монтажни работи по изграждане на нова учебна сграда - факултет по „Фармация“ при Медицински университет – Плевен.