Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за ПС “Видима”–гр. Априлци (кв. Видима, ул. „Младост”) при МУ-Плевен.