Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за сградите на МУ-Плевен.