Проф. д-р Снежана Томова Тишева, д.м.н.

Професор, Ръководител катедра

Началник клиника по Кардиология и Ревматология

 

тел. 064 886 160 / 0888 327 087

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Място на раждане:

с. Дебово, обл. Плевен

 Образование:

 • Средно образование –СПУ ”Хр. Ботев, (1977);
 • МУ-Плевен специалност ”Медицина, (1983);
 • Специалност „Вътрешни болести” (1990);
 • Докторантура по научна специалност “Кардиология ”, на тема Клинично значение на имунологичните промени на еластина и колагена при артериална хипертония Специализиран научен съвет при ВАК - София,   “Доктор”, (2004);
 • Докторантура по научната специалност „кардиология”на тема „Сърдечно съдов риск и сърдечно-съдови заболявания при пациенти с псориазис вулгарис”- АС –МУ-Плевен научна степен „доктор на науките” (2012);
 • Придобита специалност "Медицинска информатика и здравен мениджмънт", ВТУ ”Св. Св. Климент Охридски”, (2005).

Академични позиции:

 • Асистент, Старши асистент и Главен асистент  в Катедра „Вътрешни болести“, МУ-Плевен (1984– 2006);
 • Доцент по научна специалност „Кардиология”, Специализиран научен съвет при ВАК, Национален МУ–Плевен , Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология”,  (2006 – 2012);
 • Професор по научна специалност „Кардиология“ АС, МУ-Плевен,   МУ-Плевен , Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология”,  (от 2012);
 • Ръководител катедра ”Кардиология , пулмология и ендокринология” (от 2010)
 • Член на Научен съвет по медико-терапевтични науки.

Специализации:

 • Вътрешни болести, (1990);
 • Кардиология, (1992);
 • Здравен мениджмънт, (2005).

Преподавателска дейност:

 • Лекционни курсове пред студенти и специализанти по “Вътрешни болести”, “Кардиология”, “Превантивна кардиология”, “Хипертензиология”, „
 •  Ръководител на 7 докторанти в различни периоди и време в   Медицински университет - Плевен; 3 защитили докторанта
 • Пълни квалификационни курсове по Превнтивна кардиолотия,”Избрани глави в кардиологията”

Научни интереси и разработки:

 • Научни публикации – над 175;
 • Теми в научноизследователската робота – повече от десет;
 • Учебници, учебно-методически разработки и други – над 10;
 • Учебни планове, квалификационни характеристики и програми за обучение;
 • Автоматизирани системи за контрол на знанията;
 • Одобрени проекти за нормативни актове, концепции, стратегии и становища за дейността на висшето училище. 

Членство в научни и обществени организации:

 • Съюз на учените в България,
 • Дружество на кардиолозите в България-член на УС, Председател на РГ по превантивна кардиология
 • Българска лига по хипертония-член на УС
 • FESC на  ESC
 • Член на WG ACCA

Езикова квалификация: 

 • Английски език;
 • Руски – писмено и говоримо на добро ниво;
 • Френски език – добро  ниво  за ползване на езика.

За контакти:

МУ-Плевен, Катедра ”Кардиология, пулмологиа и ендокринология”
Първа Кардиологична клиника
Служебен тел. 064 886-160
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Език

Търси

НачалоСтруктураФакултет "Медицина"Катедра "Кардиология, пулмология и ендокринология"Проф. д-р Снежана Томова Тишева, д.м.н.

For top casino sites, please see the following site Top10CasinoOnline.COM.
From the depths of the slot online internet comes one of the slots of vegas instant play oldest USA casinos to be offering real money online slots and online roulette gambling games. As one of the pioneers of roulette online casino RTG gaming interface they are still regarded as free no deposit poker one of the most trusted places to play, even outside of America. poker no deposit bonus The first impression is that of royalty as the casino live deep reds and luxurious lobby made me feel at md live casino home. Coming from a long line of casino lovers and gamblers, practice craps this seemed to be the right place for me. As smoke filled halls dedicated to play craps serious gambling makes me excited to get in blackjack games some gaming, as opposed to over pretty and shiny websites that blackjack online free make me want to hide my eyes. Why not enjoy the way the play casino online casino looks if you are going to be spending money there? Since the hopes of real online casino a lot of slot machine players is to just get in a lot of bets.