Проф. д-р Снежана Томова Тишева, д.м.н.

Професор, Ръководител катедра

Началник клиника по Кардиология и Ревматология

 

тел. 064 886 160 / 0888 327 087

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Място на раждане:

с. Дебово, обл. Плевен

 Образование:

 • Средно образование –СПУ ”Хр. Ботев, (1977);
 • МУ-Плевен специалност ”Медицина, (1983);
 • Специалност „Вътрешни болести” (1990);
 • Докторантура по научна специалност “Кардиология ”, на тема Клинично значение на имунологичните промени на еластина и колагена при артериална хипертония Специализиран научен съвет при ВАК - София,   “Доктор”, (2004);
 • Докторантура по научната специалност „кардиология”на тема „Сърдечно съдов риск и сърдечно-съдови заболявания при пациенти с псориазис вулгарис”- АС –МУ-Плевен научна степен „доктор на науките” (2012);
 • Придобита специалност "Медицинска информатика и здравен мениджмънт", ВТУ ”Св. Св. Климент Охридски”, (2005).

Академични позиции:

 • Асистент, Старши асистент и Главен асистент  в Катедра „Вътрешни болести“, МУ-Плевен (1984– 2006);
 • Доцент по научна специалност „Кардиология”, Специализиран научен съвет при ВАК, Национален МУ–Плевен , Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология”,  (2006 – 2012);
 • Професор по научна специалност „Кардиология“ АС, МУ-Плевен,   МУ-Плевен , Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология”,  (от 2012);
 • Ръководител катедра ”Кардиология , пулмология и ендокринология” (от 2010)
 • Член на Научен съвет по медико-терапевтични науки.

Специализации:

 • Вътрешни болести, (1990);
 • Кардиология, (1992);
 • Здравен мениджмънт, (2005).

Преподавателска дейност:

 • Лекционни курсове пред студенти и специализанти по “Вътрешни болести”, “Кардиология”, “Превантивна кардиология”, “Хипертензиология”, „
 •  Ръководител на 7 докторанти в различни периоди и време в   Медицински университет - Плевен; 3 защитили докторанта
 • Пълни квалификационни курсове по Превнтивна кардиолотия,”Избрани глави в кардиологията”

Научни интереси и разработки:

 • Научни публикации – над 175;
 • Теми в научноизследователската робота – повече от десет;
 • Учебници, учебно-методически разработки и други – над 10;
 • Учебни планове, квалификационни характеристики и програми за обучение;
 • Автоматизирани системи за контрол на знанията;
 • Одобрени проекти за нормативни актове, концепции, стратегии и становища за дейността на висшето училище. 

Членство в научни и обществени организации:

 • Съюз на учените в България,
 • Дружество на кардиолозите в България-член на УС, Председател на РГ по превантивна кардиология
 • Българска лига по хипертония-член на УС
 • FESC на  ESC
 • Член на WG ACCA

Езикова квалификация: 

 • Английски език;
 • Руски – писмено и говоримо на добро ниво;
 • Френски език – добро  ниво  за ползване на езика.

За контакти:

МУ-Плевен, Катедра ”Кардиология, пулмологиа и ендокринология”
Първа Кардиологична клиника
Служебен тел. 064 886-160
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Език

Търси

НачалоСтруктураФакултет "Медицина"Катедра "Кардиология, пулмология и ендокринология"Проф. д-р Снежана Томова Тишева, д.м.н.