Откритa процедура с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1/един/ брой комплексна система за 3D визуализация, 3D реконструкция и виртуална дисекция на изображения от медицинско оборудване за образна диагностика, и обучение на персонал за

 Откритa процедура с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1/един/ брой комплексна система за 3D визуализация, 3D реконструкция и виртуална дисекция на изображения от медицинско оборудване за образна диагностика, и обучение на персонал за нуждите на УЕЦЕХ при МУ-Плевен

002-ОП / 23.06.2016 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 737292 и обявление ID 737296  на 23.06.2016 г.

 

Решение и обявление

Дата: 23.06.2016 год.

 

Документация валидна до 27.07.2016 год. вкл.

Дата: 25.06.2016 год.

 

„Съобщение за отваряне на ценови предложения“: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 09.08.2016 г. от 09.00 часа в зала “Хипократ” в Ректорат 1 при МУ-Плевен.

Дата: 04.08.2016 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение за определяне на изпълнител

Дата: 10.08.2016 год.

 

Обявление за възложена поръчка

Дата: 02.09.2016 год.

 

Договор и приложенията към него

Дата: 02.09.2016 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Дата: 04.10.2016 год.