Откритa процедура с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за аудитории, и обучение на персонал за нуждите на факултет по „Фармация“ при МУ-Плевен

Откритa процедура с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за аудитории, и обучение на персонал за нуждите на факултет по „Фармация“ при МУ-Плевен

 003-ОП / 24.06.2016 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 737438 и обявление ID 737439  на 24.06.2016 г.

Решение и обявление.

Дата: 24.06.2016 год.

 

Документация валидна до 28.07.2016 год. вкл.

Дата: 25.06.2016 год.

 

Постъпила е жалба срещу Решението за откриване на процедурата, с искане за налагане на времена мярка - Спиране на процедурата. 

 

Обявление за възложена поръчка отменена.

Дата: 06.02.2017 год.