Открита процедура с предмет: Доставка на компютри, монитори, принтери, скенери, мултимедии, компютърни елементи, модули, компоненти и консумативи за нуждите на Медицински университет – Плевен

 002-ОП/18.05.2018 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 847104 и обявление ID 847105 на 18.05.2018 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 18.05.2018 год.

 

Документация валидна до 20.06.2018 г. вкл.

Дата: 18.05.2018 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 25.07.2017 г. от 09.30 часа в зала “Хипократ” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 20.07.2018 год.

 

Протоколи от работата на комисията, Доклад и Решение за определяне на изпълнител.

Дата: 30.07.2018 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 07.09.2018 год.

 

Обявление за възложена поръчка.

Дата: 07.09.2018 год.

 

Обявление за приключване на договор с ID 989276.

Дата: 29.07.2020 год.