Открита процедура с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на симулатор за практическо обучение на специализанти и студенти при лапароскопски процедури, и обучение на персонал за нуждите на УЕЦЕХ при МУ-Плевен

 005-ОП/29.10.2018 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 875292 и обявление ID 875293 на 29.10.2018 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 29.10.2018 год.

 

Документация валидна до 30.11.2018 г. вкл.

Дата: 30.10.2018 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 10.12.2018 г. от 10.30 часа в зала “106” в Ректорат 1 при МУ-Плевен.

Дата: 05.12.2018 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение за определяне на изпълнител.

Дата: 11.12.2018 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 07.01.2019 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 07.01.2019 год.

 

Обявление за приключване на договор за общестевна поръчка.

Дата: 13.02.2019 год.